Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zmiany w Zespole ds. Finansów Publicznych KWRiST

- Od początku 2016 r. Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych stanowił jedynie formę legitymizacji działań strony rządowej, bez uwzględnienia kluczowych uwag składanych w toku prac nad projektami ustawa – podaje Rafał Bruski, współprzewodniczący zespołu ze strony samorządowej, prezydent Bydgoszczy.

Z pism z 19 czerwca br. skierowanego do Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich i Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich wynika, że Rafał Bruski złożył rezygnację ze współprzewodniczenia zespołowi w związku z przyjęciem przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i zmianie niektórych innych ustaw.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.