Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Regulacje prawne

Regulacje prawne funkcjonowania KWRiST

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego działa na mocy Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U.05.90.759), a sposób i zasady jej funkcjonowania określa stosowny Regulamin.
Dodatkowo zapis o działaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego znajduje się w Regulaminie Sejmu dotyczącym opiniowania aktów prawnych.