Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Komisja ds. Systemu Finansów Publicznych ZPP

Członkowie Komisji ds. Systemu Finansów Publicznych Związku Powiatów Polskich
 
L.P. IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA MIASTO
1 Barbara Ignatowska Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego Łódź
2 Maria Lucyna Jasińska Skarbnik Powiatu Grajewskiego Grajewo
3 Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Ostrołęka
4 Edward Mazurkiewicz Skarbnik Powiatu Elbląskiego Elbląg
5 Michał Mróz Starosta Tucholski Tuchola
6 Bogdan Polak Skarbnik Powiatu Olkuskiego Olkusz
7 Dariusz Woźniak Skarbnik Powiatu Świeckiego Świecie

 


Szanowni Państwo
 
jednym z najważniejszych zadań Związku Powiatów Polskich jest stałe uczestniczenie w procesie legislacyjnym. Zarząd ZPP dysponuje w tym celu ekspertami, przygotowującymi opinie dotyczące projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządów (w tym także powiatów i miast na prawach powiatu).
W tworzeniu prawa rola ekspertów jest bardzo ważna, ale też istotne znaczenie mają opinie i zdania praktyków samorządowych.
 Związek Powiatów Polskich od początków swojego istnienia zasięgał opinii swoich Członków, między innym także poprzez merytoryczne Komisje działające przy ZPP.
Aktualnie jest jedenaście Komisji, odzwierciedlających Zespoły tematyczne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W pracach tych ciał uczestniczą osoby widniejące na stronie (widoczne po kliknięciu na nazwę danej Komisji tematycznej).
Osoby zainteresowane udziałem w pracach którejkolwiek z Komisji mogą zgłaszać taką wolę pisząc na mail: biuro[at]powiatypolskie[dot]pl
 
Z poważaniem
 
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
/-/ Ludwik Węgrzyn