Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Andrzej Płonka

Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
Starosta Bielski
Starostwo Powiatowe
Piastowska 40
43-300
Bielsko Biała
Telefon:
(33) 812 53 00
Fax:
(33) 822 06 72
email:
starosta.sbi@powiatypolskie.pl