Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Informacja z posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich

Omówienie bieżących spraw dotyczących samorządów oraz organizacja XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich – to sprawy, którymi zajął się Zarząd ZPP 10 maja br. w Kołobrzegu.

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński. Odbyły się one na dzień przed rozpoczęciem XXII Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Z tego względu Ludwik Węgrzyn przestawił listę gości, którzy potwierdzili udział w jego obradach. Uzgodniono także sprawy dotyczące organizacji Zgromadzenia. Omówione zostały stanowiska w sprawie przyjęcia Karty Samorządności oraz w sprawie możliwości realizacji zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności. Zarząd podjął decyzję o tym, aby rekomendować je Zgromadzeniu Ogólnemu do przyjęcia.

O przebiegu Zgromadzenia Ogólnego można przeczytać tutaj.

W trakcie posiedzenia Zarządu Prezes Ludwik Węgrzyn przedstawił informację o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu.

Wymienił ostatnie sukcesy ZPP, podkreślając przy tym, jak dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia prowadzone przez pracowników Biura. W szczególności dotyczy to warsztatów z zakresu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego.

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP przedstawił członkom Zarządu obecny stan prac legislacyjnych w sprawach istotnych dla powiatów. Jak tłumaczył, przewidziana jest nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Omówił również kwestię planowanego przedstawienia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ustawy o finansowaniu oświaty. Wspomniał również o tym, że powiaty są na etapie wdrażania reformy ochrony zdrowia. Z informacji przekazanych przez Grzegorza Kubalskiego wynika, że w najbliższym czasie ma się pojawić kolejna propozycja zmiany przepisów dotyczących publicznego transportu zbiorowego. Ponadto w związku z nowym projektem przygotowanym przez posłów Kukiz'15 powiaty mogą otrzymać kolejne zadanie – przetrzymanie tablic rejestracyjnych samochodów wycofanych z ruchu. ZPP będzie na bieżąco monitorował te kwestie.

Członkowie spotkania rozmawiali m.in. także o bieżących działaniach Samorządowego Komitetu Protestacyjnego. Poruszyli sprawy finansów samorządowych, w tym finansowania szpitali.

Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu Nr 3/17 i Nr 4@/17 oraz materiały uzgodnione podczas tych posiedzeń.

W spotkaniu członków Zarządu uczestniczył gość - Robert Plewiński, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku. Inicjatywie od lat patronuje ZPP. Także od lat powiatom wręczane są nagrody za najlepszą modernizację. Dyrektor Robert Plewiński przybliżył zgromadzonym zasady konkursu i zachęcił do brania w nim udziału. Na temat konkursu wielokrotnie pisaliśmy w Dzienniku Warto Wiedzieć, np. tutaj.