Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Informacja z posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich

Planowane reformy szkolnictwa, wyrażenie zgody na przystąpienie przez Związek Powiatów Polskich do porozumienia o współpracy ogólnopolskich korporacji samorządowych, propozycje zmian w rozkładzie aptek ogólnodostępnych - to część z tematów, o których dyskutowali członkowie Zarządu ZPP.

Spotkanie odbyło się 26 i 27 września w Chmielnie koło Kartuz. Pierwszy dzień stanowił cześć wewnętrzną, w drugim uczestniczyli zaproszeni goście.

Posiedzenie otworzył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński. Następnie przedstawił informację o spotkaniu z prezesem PFRON dotyczącego finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej organizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Ponadto zrelacjonował rozmowę z ministrem infrastruktury i budownictwa dotycząca przyszłości finansowania dróg powiatowych.

W interesie powiatów

W ramach omawiania działalności Związku między posiedzeniami stacjonarnymi Zarządu, prezes poprosił starostów Edmunda Kaczmarka i Zbigniewa Deptułę, którzy reprezentują ZPP na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o przybliżenie zgromadzonym tego, jak działa KWRiST.

Edmund Kaczmarek przypomniał o spotkaniu samorządowców z Anną Zalewską, minister edukacji, nieuregulowanych kwestiach powoływania koronerów, publicznym transporcie zbiorowym oraz kwocie wolnej od podatku.

Z kolei Zbigniew Deptuła zaznaczał, że przedstawiciele ZPP starają się bronić stanowisk wypracowanych przez zespoły robocze KWRiST zajmujące się merytorycznie danymi dziedzinami.

Następnie starostowie wskazywali na problemy, które chcieliby w najbliższym czasie, w miarę możliwości, w ramach KWRiST poruszyć. Jednym z nich jest zwrot subwencji oświatowej.

- Monitorujemy to, jak będzie wyglądała sytuacja oświaty w nadchodzącym czasie. Kwota subwencji wzrasta w stopni nominalnie niższym niż wzrost wynagrodzenia nauczycieli. Ważny jest standard A, a skoro spada liczba uczniów, to wzrost standardu A będzie wyższy niż wzrost wynagrodzenia nauczycieli – odpowiadał Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP.

O planowanych zmianach w prawie oświatowym mówiła Katarzyna Liszka-Michałka, ekspert biura ZPP. - Obecna nowelizacja ma charakter jedynie strukturalny. Zgodnie z nią wygaszone (zlikwidowane) zostaną gimnazja i z mocy prawa trzyletnie licea staną się liceami czteroletnimi, czteroletnie technika, technikami pięcioletnimi a szkoła zawodowa zostanie przekształcona w szkołę branżową I i II stopnia w których edukacja łącznie będzie trwała pięć lat – wyjaśniała. Niestety nie ma jeszcze propozycji rozwiązań finansowych, dlatego proponowane rozwiązania tak naprawdę ciężko jest ocenić.

Zarząd uznał, że jeżeli będzie taka potrzeba powiaty przyjmą jeden rocznik więcej do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych), choć oczywiście niejednokrotnie będzie się to wiązało z koniecznością dostosowania bazy szkolnej.

Odnosząc się do prac KWRiST, Grzegorz Kubalski opowiedział jeszcze o zmaganiach samorządowców z projektem nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Sebastian Burdzy, starosta średzki przedstawił projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej. Zarząd ocenił go negatywnie i podjął stanowisko w tej sprawie. Piszemy o tym TUTAJ.

Przeciw centralizacji

Podczas posiedzenia Ludwik Węgrzyn przypomniał o spotkaniu przedstawicieli ogólnopolskich korporacji samorządowych, które odbyło się podczas Konwentu Marszałków RP 2 i 3 sierpnia br. w Szczecinie. Samorządowcy przygotowali wówczas projekt porozumienia, którego celem jest przeciwdziałanie rozwiązaniom prowadzącym do ponownej centralizacji państwa. Dokument prezes Ludwik Węgrzyn na posiedzeniu przekazał do formalnej akceptacji Zarządu. Ten zaś wyraził zgodę na przystąpienie do porozumienia.

Zgromadzeni postanowili także podjąć próbę rozmów z samorządem aptekarskim dotyczącą zmian w zasadach ustalania godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Wspomniano też rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku o zbadanie konstytucyjności art. 32 ustawy okołobudżetowej.

Podjęto także decyzję, że kolejne Zgromadzenie Ogólne ZPP odbędzie się w Kołobrzegu.

Świadomość praw pacjenta

Drugiego dnia obrad w posiedzeniu uczestniczyli goście – przedstawicielki biura Rzecznika Praw Pacjenta. Mówiły one na temat możliwości przeprowadzenia szkoleń dla pełnomocników praw pacjenta w szpitalach w poszczególnych regionach. Szkolenia byłyby prowadzone w formie warsztatów i byłyby okazją do wymiany doświadczeń. W ocenie przedstawicielek biura Rzecznika Praw Pacjenta poziom świadomości praw pacjenta jest na ogół niski a warto to zmienić.

Polecamy wywiad Dziennika Warto Wiedzieć z Rzecznikiem Praw Pacjenta, który znajduje się TUTAJ.

Rudolf Borusiewicz, dyrektur biura ZPP przyznał, że pomysł jest godny uwagi przewodniczący konwentów powiatów mogliby tę ideę rozpropagować, natomiast biuro mogłoby to koordynować.