Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy – integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i efektywności świadczenia lokalnych usług publicznych

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zdolności instytucjonalnej do podnoszenia stopnia dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w dziedzinach: oświaty, ochrony zdrowia, transportu publicznego i zarządzania drogami u wybranych 12 JST – na dwóch obszarach, w dwóch różnych częściach Polski.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Przeprowadzenie zintegrowanej (powiatowo-gminnej) diagnozy stanu zaspokojenia lokalnych potrzeb społecznych w zakresie usług objętych projektem, na obszarze objętym projektem;
 • Wykorzystanie metod benchmarkingu i benchlearningu, jako sposobów samodoskonalenia zarządzania usługami publicznymi;
 • Opracowanie modelu formalno-organizacyjnego usprawniania świadczenia usług publicznych w danej dziedzinie na obszarze objętym projektem;

Opracowanie zintegrowanych (powiatowo-gminnych) planów (strategii, polityk) wdrożenia modelu usprawniania świadczenia lokalnych usług publicznych objętych projektem na obszarze objętym projektem.

Działania ZPP w ramach projektu:

 • Wykonanie analizy organizacyjno-funkcjonalnej form i sposobów świadczenia usług w dziedzinach objętych projektem.
 • Przeprowadzenie badania opinii społecznej i kluczowych przedstawicieli JST na obszarze objętym projektem.
 • Organizacja i praca trzech grup wymiany doświadczeń (GWD).
 • Wykorzystanie materiałów audiowizualnych do utrwalania dobrych praktyk.
 • Wdrożenie platformy elektronicznej do przeprowadzania konsultacji społecznych.
 • Wykorzystanie funkcji analitycznych SAS oraz wdrożenie informatycznego systemu analiz usług ochrony zdrowia świadczonych przez powiatowych.
 • Opracowanie modelu dla każdej z dziedzin lokalnych usług.
 • Opracowanie zintegrowanych planów przez zespół przedstawicieli obszaru (gmin i powiatu).

Koszty projektu:

1 646 350 złotych

Czas trwania projektu:

01.07.2013 to 31.12.2014

Realizatorzy projektu:

Związek Powiatów Polskich

Uczestnicy projektu:

Powiat Gorlicki oraz Gorlice, Bobowa, Biecz, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie

Powiat Zawierciański oraz Zawiercie, Irządze, Szczekociny

Źródło finansowania projektu:

Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych, PO PT.