Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie funkcjonowania i zacieśnienie współpracy w zakresie reagowania kryzysowego pomiędzy odpowiednimi służbami oraz organami administracji rządowej i samorządowej na obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej.Projekt obejmuje szkolenia wraz z ćwiczeniami z zachowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Koszty projektu:

1 184 700 CHF

Czas trwania projektu:

18.12.2012 to 18.12.2013

Realizatorzy projektu:

  • Komenda Główna Policji (lider projektu)
  • Związek Powiatów Polskich

Uczestnicy projektu:

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, GOPR, WOPR (instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe) z 66 gmin i 21 powiatów zlokalizowanych w rejonie wschodniej granicy Polski.

Źródło finansowania projektu:

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Aktualności projektu

15.03.2013

Rozpoczęły się szkolenia w projekcie „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego” w miejscowości Włodawa (powiat włodawski). W najbliższych dniach organy odpowiedzialne za reagowanie kryzysowe na terenie Gmin Włodawa, Hanna oraz Wola Uhruska będą uczestniczyły w szkoleniach z komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

03.01.2013

W dniu 26.11.2012 roku rozpoczyna się cykl szkoleń dla powiatów Jarosławskiego oraz Przemyskiego. W Przemyślu zostaną przeszkolone osoby z gmin: Radymno, Stubno, Medyka, Przemyśl oraz Fredropol.

21.12.2012

W dniu 26.11.2012 roku rozpoczyna się cykl szkoleń dla powiatów Jarosławskiego oraz Przemyskiego. W Przemyślu zostaną przeszkolone osoby z gmin: Radymno, Stubno, Medyka, Przemyśl oraz Fredropol.