Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Przede wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników

Cel projektu:

Poprawa jakości świadczonych usług dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesienia kwalifikacji pracowników.

Działania ZPP w ramach projektu:

 • Rekrutacja JST.
 • Benchmarking dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta w JST, opracowanie koncepcji benchmarkingu.
 • Wdrożenie metod badania satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Wdrożenie i doskonalenie metody samooceny CAF w JST.
 • Działania na rzecz poprawy jakości stanowienia prawa.
 • Elektroniczny urząd - aktualny BIP i nowe usługi na platformie epPUAP.

Koszty projektu:

4 484 800 złotych

Czas trwania projektu:

01.01.2012 to 31.12.2013

Realizatorzy projektu:

 • Związek Powiatów Polskich (lider)
 • MADE.pl Małopolska Agencja Doradczo Edukacyjna sp. z o.o.

Uczestnicy projektu:

10 JST z 3 województw (świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie), które nie realizowały dotychczas przedsięwzięć finansowanych z PO KL 5.2.1.

 1. Powiat Włoszczowski
 2. Powiat Kazimierski
 3. Powiat Łańcucki
 4. Gmina Mielec
 5. Gmina Wodzisław
 6. Gmina Parczew
 7. Gmina Nowa Słupia
 8. Gmina Przemyśl
 9. Gmina Radomyśl Nad Sanem
 10. Miasto Łańcut

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.