Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce

  • cykl dwudniowych szkoleń regionalnych w 16 miastach wojewódzkich - III 2017 - X 2017 - ZMP
  • cykl 12 jednodniowych wizyt studyjnych w polskich JST - 2017-2018 - ZMP
  • 11 numerów Biuletynu PPP - 2016-2019 - ZPP
  • warsztaty oraz stoisko informacyjne towarzyszące Zgromadzeniom Ogólnym ZMP i ZPP w latach 2017-2019 – ZMP i ZPP
  • cykl warsztatów specjalistycznych – 2017-2018 - KL
  • wsparcie doradcze dla wybranych w konkursie kilkunastu przedsięwzięć przygotowywanych do realizacji w formule PPP - MR
  • analizy rynku PPP - MR
  • 3 debaty eksperckie -2017-2019 - KL
  • cykl zagranicznych wizyt studyjnych – 2017-2018 - KL

Cel projektu:

zwiększenie liczby inwestycji realizowanych w formule PPP poprzez działania promocyjno-informacyjno-edukacyjne skierowane do przedstawicieli administracji publicznej (JST i rządowej) oraz bezpośrednie doradztwo prawne i organizacyjne dla kilkunastu projektów PPP. Konsorcjum ZMP-ZPP prowadzi działania wprowadzające w tematykę i prezentujące dobre praktyki krajowe oraz przez cały czas realizacji projektu wydaje Biuletyn PPP, Konfederacja Lewiatan – prowadzi szkolenia profilowane i szczegółowe oraz wizyty zagraniczne, Ministerstwo Rozwoju – realizuje szczegółowe doradztwo dla wybranych projektów oraz szkolenia dla administracji rządowej.

Czas trwania projektu:

01.01.2017 to 30.09.2019

Realizatorzy projektu:

Ministerstwo Rozwoju – lider, konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Centrum PPP

Uczestnicy projektu:

Źródło finansowania projektu:

Wartość projektu: ponad 10,5 mln zł, w tym komponent ZMP i ZPP to kwota ponad 1,5 mln zł