Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zasady wydawania opinii prawnych przez Biuro ZPP

W ramach prowadzonej pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego, Biuro Związku Powiatów Polskich sporządza opinie prawne dla swoich członków.

Opinie wydawane są na wniosek, który należy złożyć w formie elektronicznej. Opinia przygotowywana jest w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. Obowiązkiem wnioskodawcy jest syntetyczne przedstawienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, w tym dowodowych edytowalnej poprzez przesłanie na specjalnie utworzony adres mailowy: opinie[at]zpp[dot]pl

Jednocześnie Biuro Związku Powiatów Polskich zastrzega, że nie prowadzi postępowań wyjaśniających, w tym dowodowych, w szczególności nie prowadzi analizy akt spraw lub dokumentów źródłowych.

Opinia prawna sporządzana przez Biuro ZPP stanowi odpowiedzi na ustalone przez wnioskodawców konkretne pytania prawne. Opinia nie obejmuje opracowywania projektów pism urzędowych czy innych podobnych dokumentów.

Wydawanie opinii prawnej przez Biuro ZPP nie ma na celu zastępowania samodzielnego poszukiwania rozwiązań i bieżącej obsługi prawnej danej jednostki. Z tego względu we wniosku musi się znaleźć przedstawienie własnej oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego.

Wniosek o wydanie opinii prawnej przez Biuro Związku Powiatów Polskich dostępny jest poniżej.

Załącznik: