Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

3 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego za nami

III Kongres Koalicji zgromadził 400 uczestników z całego kraju. Byli wśród nich rodzice zastępczy, przedstawiciele samorządów, Organizatorów Rodzinnej Pieczy oraz przedstawiciele ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej, Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Pierwszym głosem – zgodnie z hasłem „Dziecko jest najważniejsze” był głos 15 latki, która opowiadała czym dla niej jest rodzina zastępcza.

„Życzę wszystkim, by czuli się w swoich rodzinach tak bezpiecznie i tak kochane jak ja w swojej” – zakończyła Natalka.

Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali wystąpień prelegentów. Główny temat to stałość i poczucie bezpieczeństwa w rodzinach zastępczych.

Dr Elżbieta Trubiłowicz wskazywała na istotę relacji, które nawiązuje dziecko w rodzinie zastępczej i konieczność ochrony nawiązanych więzi. To niezbędne, żeby dziecko mogło zidentyfikować się z pozytywnym dorosłym.

Pani dr Ewa Marat wymieniając elementarne potrzeby dziecka – bezpieczeństwa, przynależności, uznania i miłości zwróciła uwagę na konieczność ciągłości i stałości opieki jako elementów, które są niezbędne aby dzieci mogły w rodzinie zastępczej „zapuścić korzenie”.

Poseł Leszek Dobrzyński z perspektywy praktyka omawiał obszary wsparcia rodziców zastępczych przez organizację pozarządową.

O realnym wsparciu ze strony Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej traktował z kolei dwugłos koordynator – rodzic zastępczy z PCPR w Wodzisławiu Śląskim.

Cały moduł poświęcony był tematowi adopcji dzieci z rodzin zastępczych. Cenny był tu głos p. Anny Wójcik – przewodniczącej Koalicji Ośrodków Adopcyjnych o mocnych stronach i trudnościach we współpracy Ośrodek – Organizator – rodzice zastępczy i adopcyjni.

O bezpiecznym przeprowadzeniu dziecka z rodziny zastępczej do adopcyjnej od strony praktycznej opowiadał Mirosław Chrapkowski, uwzględniając jednocześnie głos rodziców adopcyjnych.

Kongres był także okazją do wręczenia odznaczeń dla rodziców zastępczych. Srebrne krzyże zasługi otrzymali: Małgorzata Babska, Bogdan Biernacki, Katarzyna i Mariusz Jastrząb, Danuta Kurzej, Teresa Kwasek, Sylwia i Waldemar Łysakowscy, Marzanna i Leszek Węgrzyn, Lidia i Krzysztof Wojciechowscy.

Z kolei po raz pierwszy w czasie Kongresu zostały wyróżnione powiaty: bialski, legionowski, turecki, wejherowski i miasta: Gdańsk, Gdynia, Kielce, Radom, Rybnik. Dokładają one starań w rozwój rodzinnych form opieki zastępczej. Troską nagrodzonych Organizatorów i samorządów jest realizacja prawa dziecka do wychowania w rodzinie.

Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich – Rudolf Borusiewicz gratulując nagrodzonym powiatom, zadeklarował, że Związek będzie popularyzował dorobek wypracowany w trakcie tego działania. Jego zdaniem dorobek ten jest olbrzymi i warto, żeby będąc bogatszym o tę wiedzę jeszcze lepiej funkcjonować jutro i każdego kolejnego dnia mając na uwadze dobro najbardziej potrzebujących, czyli dzieci.

Pani Barbara Gębala – zastępca przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, gratulując wyróżnionym powiatom, podziękowała im za trud we wkładaną pracę i zaznaczyła że stanowią wzór do naśladowania dla pozostałych.

Galeria zdjęć dostępna jest TUTAJ.

Źródło: koalicja.org