Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Art. 32 ustawy okołobudżetowej do Trybunału Konstytucyjnego


Powiat strzyżowski 
złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów zamieniających część subwencji oświatowej w dotację.

2 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Strzyżowskiego. Jednym z punktów obrad była kwestia złożenia wniosku o zbadanie z godności z Konstytucją RP art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

W spotkaniu ze strony Związku Powiatów Polskich udział wzięli: Ludwik Węgrzyn, Prezes ZPP, Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP.

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego zapoznał się z projektem wniosku. Uzgodniona została także obsługa prawna. Zarząd Powiatu postanowił również wystąpić do Rady Powiatu o podjęcie uchwały, co umożliwi formalne wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Związek Powiatów Polskich, podobnie jak i inne organizacje zrzeszające samorządy nie ma legitymacji do wniesienia wniosku do Trybunału, w przeciwieństwie do powiatu dlatego w imieniu 47 powiatów pismo składać będzie właśnie Powiat strzyżowski.

Uchwała Rady Powiatu ma zapaść 23 września br.

Kwestionowany przepis ustanawia na jeden rok budżetowy (2015) regułę zobowiązującą samorządy do gospodarowania w określony sposób częścią środków oświatowej subwencji ogólnej. Wprowadza bowiem obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Przez to zdaniem powiatów jest niezgodny m.in. z art. 167 Ustawy Zasadniczej ustanawiającym zasadę swobody finansowej jednostek samorządu terytorialnego.