Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Deklaracja Legionowska ZPP

Szanowni Państwo

Starostowie,

Prezydenci Miast na Prawach Powiatu

Związek Powiatów Polskich niezmiennie działa na rzecz rozwoju samorządności, w tym szczególnie – co naturalne – powiatowego. Oznacza to codzienną pracę Związku, negocjacje i uzgadniania z przedstawicielami Parlamentu i administracji centralnej rozwiązań służących samorządności. W sytuacjach szczególnych wymaga to zajęcia stanowiska w sprawie fundamentalnych działań na rzecz wspólnot lokalnych.

Stanowiskiem takim jest tzw. Deklaracja legionowska, przyjęta przez Zarząd Związku Powiatów Polskich, w czerwcu 2013 roku.

Jest to dokument traktujący o koniecznych zmianach w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazujący, że bez ich wprowadzenia, niemożliwe będzie zachowanie dotychczasowej dynamiki wzrostu i rozwoju kraju.

Nazwa tego dokumentu nieprzypadkowo nawiązuje do miejsca, w którym obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich. Powiat legionowski, jest bowiem jednym z rozwijających się najbardziej dynamicznie, w skali kraju. Corocznie przybywa w nim od 2 – 3 tys. mieszkańców, wydawane jest ponad 5 tys. pozwoleń na budowę i oddawanych jest ponad 1000 mieszkań.

Jan Grabiec, od roku 2006 pełniący funkcję Starosty legionowskiego o dążeniach władz powiatu mówi tak: Uznaliśmy, że naczelną zasadą działania administracji samorządowej powinna być otwartość na ludzi. W najbardziej podstawowym wymiarze "administracja" to "służba". Organy samorządu powinny więc dobrze rozpoznać potrzeby swoich wspólnot
i znaleźć, w dialogu ze społecznością, najlepsze sposoby ich realizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z „Deklaracją Legionowską”, uzupełniania o kwestie szczegółowe dotyczące pojedynczych wspólnot samorządowych oraz przyjmowania w formie stanowiska organów powiatu.

 

Z poważaniem

                                             Prezes Zarządu
                                   Związku Powiatów Polskich

                                              Marek Tramś