Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Echa z wrześniowego posiedzenia Zarządu ZPP

Planowane reformy szkolnictwa, wyrażenie zgody na przystąpienie przez Związek Powiatów Polskich do porozumienia o współpracy ogólnopolskich korporacji samorządowych, propozycje zmian w rozkładzie aptek ogólnodostępnych - to część z tematów, o których dyskutowali członkowie Zarządu ZPP.

Spotkanie odbyło się 26 i 27 września w Chmielnie koło Kartuz. Pierwszy dzień stanowił cześć wewnętrzną, w drugim uczestniczyli zaproszeni goście.

Posiedzenie otworzył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński. Następnie przedstawił informację o spotkaniu z prezesem PFRON dotyczącego finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej organizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Ponadto zrelacjonował rozmowę z ministrem infrastruktury i budownictwa dotycząca przyszłości finansowania dróg powiatowych.

W interesie powiatów

W ramach omawiania działalności Związku między posiedzeniami stacjonarnymi Zarządu, prezes poprosił starostów Edmunda Kaczmarka i Zbigniewa Deptułę, którzy reprezentują ZPP na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o przybliżenie zgromadzonym tego, jak działa KWRiST.

Edmund Kaczmarek przypomniał o spotkaniu samorządowców z Anną Zalewską, minister edukacji, nieuregulowanych kwestiach powoływania koronerów, publicznym transporcie zbiorowym oraz kwocie wolnej od podatku.

Z kolei Zbigniew Deptuła zaznaczał, że przedstawiciele ZPP starają się bronić stanowisk wypracowanych przez zespoły robocze KWRiST zajmujące się merytorycznie danymi dziedzinami.

Następnie starostowie wskazywali na problemy, które chcieliby w najbliższym czasie, w miarę możliwości, w ramach KWRiST poruszyć. Jednym z nich jest zwrot subwencji oświatowej.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.