Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

II Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich zapraszają na II Samorządową Konferencję Klimatyczną, która odbędzie się 18-19 maja r. w Warszawie – pierwszego dnia w Centrum Konferencyjnym na ul. Bobrowieckiej 9, natomiast drugiego dnia w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja wieńczy zbliżające się zakończenie projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”. Przez okres ostatnich trzech lat Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich spotykali się z przedstawicielami powiatów we wszystkich województwach w kraju. Warto przypomnieć, że w samych tylko debatach regionalnych udział wzięło ponad 1900 samorządowców i osób działających na rzecz ochrony klimatu.

Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów” miał na celu aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i podjęcia działań służących lepszej adaptacji do zmian klimatu. Celem projektu było też stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian.

II Samorządowa Konferencja Klimatyczna będzie okazją pozwalającą nie tylko na podsumowanie projektu, ale przede wszystkim pozwoli na zastanowienie się, jakie działania należy podejmować, aby pięknego świata wystarczyło nie tylko nam, ale także następnym pokoleniom.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką, zarówno władze samorządowe gmin, powiatów, województw, jak i pracowników administracji publicznej, działaczy organizacji pozarządowych oraz instytucji okołobiznesowych.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
/-/ Ludwik Węgrzyn
Prezes Instytutu
na Rzecz Ekorozwoju
/-/ Markus Tornberg