Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Innowacje w sektorze publicznym

Czy innowacyjne produkty i usługi to wyłącznie domena sektora prywatnego? Co zrobić, aby nowatorskie rozwiązania mogły powstawać i funkcjonować również w sektorze publicznym? Ponadto: jakie czynniki wpływają na innowacyjność instytucji i organizacji publicznych?

Odpowiedzi na powyższe pytania udziela najnowszy raport pn. „Innowacje w sektorze publicznym” opracowany w ramach projektu CCIC – Complex Challenges, Innovative Cities. Opracowanie przedstawiające aktualny stan wiedzy zostało przygotowane przez zespół Funduszu na rzecz Badań Stosowanych i Komunikacji ARC z siedzibą w Sofii. Wydawcą publikacji jest Miasto Stołeczne Warszawa, które jest jednym z partnerów projektu.

Raport „Innowacje w sektorze publicznym” zawiera zestaw wniosków i rekomendacji opracowanych na podstawie obrazu współczesnych praktyk sektora publicznego w państwach partnerskich projektu CCIC, które zostały objęte badaniem.

Głównymi celami raportu są: poprawa ogólnego rozumienia innowacji w sektorze publicznym, zebranie propozycji dotyczących sposobów wzmocnienia innowacyjności w tymże sektorze oraz zbadanie roli innowacji w poprawie skuteczności tworzenia polityk regionalnych. Opracowanie rekomendacji ma przełożyć się na różne formy stymulowania innowacyjności i rozwoju odpowiednich strategii lokalnych właściwych dla danego państwa, regionu, bądź podmiotu publicznego.

O projekcie CCIC

Projekt CCIC to międzynarodowe partnerstwo miast i regionów Unii Europejskiej, które podczas 3-letniej współpracy dzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w celu podniesienia innowacyjności instytucji sektora publicznego.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.ccic-project.eu/.

Projekt CCIC- Complex Challenges, Innovative Cities jest realizowany w ramach programu INTERREG IVC
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Artykuł można przeczytać TUTAJ natomiast prezentację można obejrzeć lub pobrać w tym miejscu .