Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Innowacyjny Samorząd

15 sierpnia br. upłynął termin składania aplikacji do Konkursu Związku Powiatów Polskich "Innowacyjny Samorząd" . Konkurs ten ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie tych samorządów, które starają się swoimi ddziałaniami nie tylko wykonać obowiązki, ale także zrobić coś więcej dla swojej lokalnej wspólnoty.

Aplikacje konkursowe można było składać w następujących kategoriach:

 • kształcenie zawodowe i ustawiczne (w tym w szczególności działania na rzecz dostosowania oferty kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy),
 • wspieranie przedsiębiorczości (głównie działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu, ułatwianiu warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz edukacji na rzecz przedsiębiorczości),
 • profilaktyka i promocja zdrowia (przede wszystkim udział w programach propagowanych przez ZPP, czyli: Mam Haka na Raka oraz Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy),
 • sport i turystyka
 • kultura,
 • tworzenie społeczeństwa informacyjnego.

Przyjęto następujące kryteria oceny wniosków konkursowych:

 • innowacyjność przedsięwzięcia,
 • wpływ na rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość mieszkańców,
 • skuteczność i efektywność podejmowanych działań,
 • poziom zaangażowania administracji samorządowej w realizację podejmowanych działań,
 • współpraca z podmiotami administracji publicznej, organizacjami obywatelskimi i przedsiębiorcami.

Wszystkie zgłoszone aplikacje zostały przekazane Kapitule Konkursu, która pod przewodnictwem prof. Jerzego Stępnia rozpoczęła pracę polegającą na zapoznaniu się i ocenieniu nadesłanych aplikacji.

Konkurs został objęty patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Micrsoft Poland oraz Fakty - Magazyn Gospodarczy