Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Kolejne warsztaty z pieczy zastępczej za nami

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem ustawy było wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu instrumentów pracy z rodziną oraz stworzenie warunków stopniowego odchodzenia od modelu instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz form zbliżonych do naturalnego środowiska rodzinnego. Pomimo tego, że ustawa weszła w życie zaledwie 4 lata temu była już wielokrotnie nowelizowana. Działania organów administracji publicznej w omawianym zakresie były również przedmiotem wielu kontroli i analiz.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płynącym z powiatów, od grudnia ub.r., Związek Powiatów Polskich prowadzi bezpłatne warsztaty szkoleniowe dotyczące realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Warsztaty te odbyły się już w:

  •     Starostwie Powiatowym w Legnicy (woj. dolnośląskie) - 8 grudnia ub.r.,
  •     Starostwie Powiatowym w Prudniku (woj. opolskie) - 9 grudnia ub.r.,
  •     Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie (woj. małopolskie) - 10 grudnia ub.r.,
  •     Starostwie Powiatowym w Stargardzie Gdańskim (woj. pomorskie) - 19 stycznia br.,
  •     Starostwie Powiatowym w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie) - 20 stycznia br.
  •     oraz Starostwie Powiatowym w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) - 21 stycznia br.

W ich trakcie trenerzy – pracownicy Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich – przekazali uczestnikom szkolenia usystematyzowaną wiedzę w zakresie aktualnego stanu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji jakie miały miejsce w ostatnim czasie oraz z uwzględnieniem wyników kontroli NIK, orzecznictwa sądów administracyjnych, informacji o realizacji ustawy przygotowywanej corocznie przez pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dobrych praktyk jednostek samorządu terytorialnego.

Warsztaty przeznaczone były dla pracowników jednostek samorządowych powiatów, miast i gmin odpowiedzialnych za ten sektor usług.

Kolejne warsztaty z tej tematyki planowane są już w lutym - miejsca i terminy szkoleń opublikujemy już wkrótce.