Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Mazowieccy samorządowcy nagrodzeni

Jan Baranowski, Michał Boszko, Lech Dąbrowski, Zbigniew Deptuła, Krzysztof Fedorczyk, Jan Krzewicki, Stanisław Kubeł, Jan Laskowski, Jan Mączewski, Sławomir Morawski, Bogdan Pągowski, Kazimierz Rakowski, Adam Sierocki, Zenon Szczepankowski, Janusz Welenc i Włodzimierz Wojnarowski uhonorowani za zasługi.

2 września br. w gmachu, założonego w 1180 roku, Liceum Ogólnokształcącego w Płocku odbyła się kolejna uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Tym razem Andrzej Halicki uhonorował wielu przedstawicieli powiatów. Nagrodzeni zostali m.in.:

 • Jan Baranowski, starosta gostyniński,
 • Michał Boszko, starosta płocki,
 • Lech Dąbrowski, przewodniczący Rady Powiatu w Płocku,
 • Zbigniew Deptuła, starosta makowski,
 • Krzysztof Fedorczyk, starosta węgrowski,
 • Jan Krzewicki, wicestarosta gostyniński,
 • Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki
 • Jan Laskowski, starosta sierpecki
 • Jan Mączewski, przewodniczący Rady Powiatu w Płońsku,
 • Sławomir Morawski, starosta ciechanowski
 • Bogdan Pągowski, starosta wyszkowski,
 • Kazimierz Rakowski, były starosta powiatu wołomińskiego,
 • Adam Sierocki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Płocku,
 • Zenon Szczepankowski, starosta przasnyski,
 • Janusz Welenc, były starosta żuromiński, obecnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 • Włodzimierz Wojnarowski, starosta mławski.

Z pełną listą nagrodzonych można zapoznać się TUTAJ.

Wszystkim gratulujemy!

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, m. in. za działalność w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jst. Przyznawana jest także za wykonywanie zadań, dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej oraz za pracę naukową i badawczą, dotyczącą zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.