Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Nagrody im. Grzegorza Palki

Uprzejmie informuję, że w niedzielę 13 października br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.
LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2013 ROKU ZOSTALI:
 
W dziedzinie działalności ogólnopaństwowej:
1. Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
- za wieloletnie działania na rzecz modernizacji funkcjonowania systemu samorządu terytorialnego.
2. Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu w latach 2006-2010
- za budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego, poprzez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością.
3. Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wiceprezes Związku Województw RP
- za działalność na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza jako Przewodniczący Delegacji Polskiej w Komitecie Regionów przy Parlamencie Europejskim oraz jego Wiceprzewodniczący.
 
W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
1. Robert Godek – Starosta Strzyżowski
- za skuteczne prezentowanie interesów samorządowych na forum ogólnopolskim oraz działania sprzyjające rozwojowi obszarów wiejskich i ograniczeniu bezrobocia.
2. Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Miasta Kowala
- za działania na rzecz obrony interesów samorządów m. in. poprzez opracowanie programu reform systemu finansowania samorządów gminnych, w szczególności małych miast oraz zmiany prawa w zakresie finansowania oświetlenia dróg.
 
W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
1. Marek Chrzanowski – Prezydent Bełchatowa
- za wielostronne działania na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz o potencjał energetycznej stolicy.
2. Michał Zaleski – Prezydent Torunia
- za działania na rzecz modernizacji toruńskiej starówki i układu komunikacyjnego oraz infrastruktury sportowej i kulturowej miasta.
3. Ryszard Zembaczyński – Prezydent Opola
- za wieloletnie działania na rzecz rozwoju gospodarczego, infrastrukturalnego i kulturowego stolicy Opolszczyzny.
 
Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 12 wyróżnień.
Wyróżnienia otrzymali:
 
1. Bohdan Aniszczyk – Radny Miasta Wrocławia
- za działania na rzecz osób bezdomnych i ubogich, m. in. w ramach Towarzystwa im. Św. Brata Alberta.
2. Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko - Lędziński
- za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekologii i infrastruktury.
3. Grzegorz Dudzik – Burmistrz Miasta Zielonka
- za budowanie nowej kultury konsultacji społecznych, prowadzącej do partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji.
4. Danuta Grochowska – Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo
- za działania na rzecz rozwoju gminy, zwłaszcza w zakresie infrastruktury.
5. Sławomir Krzysztofik – Wójt Gminy Secemin
- za działania na rzecz wspólnoty lokalnej, w szczególności za prowadzoną politykę kulturalną i partycypacyjną.
6. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina
- za działania na rzecz rozwoju miasta oraz za współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
7. Marian Stanisław Niemirski – Starosta Przysuski
- za działania na rzecz edukacji i rozwoju społecznego.
8. Marcin Pawlak – Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce
- za działania na rzecz rozwoju gospodarczego, szczególnie poprzez utworzenie Strefy Przemysłowej.
9. Andrzej Pietrasik – Burmistrz Płońska
- za działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz współpracy międzynarodowej.
10. Bernard Radny – Burmistrz Babimostu
- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.
11. Włodzimierz Sierociuk - przedsiębiorca
- za prowadzenie Informacyjnej Agencji Samorządowej, jako wspólnej inicjatywy WS-media oraz gmin i powiatów województwa lubelskiego.
12. Władysław Sobolewski – Wójt Gminy Ozorków
- za działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.
Tegoroczną XVI edycję uroczystości uświetnił koncert Justyny Reczeniedi – sopran, Maksymiliana Siemieńskiego – fortepian oraz zespołu wokalnego Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.
Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.
Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.
Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasta Łódź i Wrocław. Wsparcia udzieliła również Fundacja Stefczyka, Estrada Warszawska oraz Nord Partner sp. z o. o.
Patronat medialny nad uroczystością objęli: TVP INFO, Polskie Radio S. A., Dziennik Gazeta Prawna, Serwis samorządowy PAP, Gazeta Administracji i Samorządu, Tygodnik Wspólnota, Miesięcznik Forum Samorządowe i TVP Łódź.
Liga Krajowa, 42-200 Częstochowa al. Najświętszej Maryi Panny 22
   Przewodniczący Kapituły
Tadeusz Wrona