Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

NIK o szpitalach powiatowych

Zadłużenie w sektorze służby zdrowia jest zjawiskiem naturalnym, a żadne działania naprawcze nie mogą spowodować trwałej poprawy sytuacji szpitali. Tak jest wszędzie, nie tylko w Polsce.

Takie twierdzenia padały na spotkaniu zorganizowanym 23 lutego br. przez Najwyższą Izbę Kontroli. Do dyskusji na temat sytuacji finansowej polskich szpitali samorządowych zaproszeni zostali znakomici eksperci. Wśród nich przedstawiciele kadry zarządzającej szpitali, posłowie, byli ministrowie, prezesi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz reprezentanci samorządów powiatowych. W panelu dyskusyjnym udział wziął Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński oraz Marek Wójcik z ZPP.

Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z kontrolą przeprowadzoną przez NIK, delegatura w Opolu pt. Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających ze środków publicznych, która została przeprowadzona w 16 szpitalach na terenie kraju. Panel ma stać się częścią notatki pokontrolnej sporządzonej w związku z tą kontrolą. Prowadziła go Agnieszka Pachciarz, była prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.