Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Od Solidarności do Samorządności

28 sierpnia podczas konferencji „Od Solidarności do Samorządności”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Andrzej Halicki, szef resortu administracji wręczył po raz pierwszy Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Odznaka ta jest wyróżnieniem i może być nadawana za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności za:

  • działalność w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego;
  • wykonywanie zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej;
  • za pracę naukową i badawczą dotyczącą zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

Odznaka nadawana jest m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, jak i za pracę naukową, badawczą oraz dydaktyczną dotyczącą samorządu.

28 sierpnia uhonorowano nią wielu wybitnych samorządowców, w tym Ludwika Węgrzyna, prezesa Związku Powiatów Polskich, starostę bocheńskiego. Odznaka trafiła również do rąk Marzeny Kempińskiej, która przez 16 lat była starostą powiatu świeckiego a przez 8 lat wiceprezesem Związku Powiatów Polskich. Wyróżniony został także Marek Wójcik, były podsekretarz stanu w MAC i dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.

Pełna lista osób nagrodzonych dostępna jest na stronie MAC.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek odpowiedniego organu, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego; organów związków lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; organów statutowych ogólnopolskich organizacji uprawnionych do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Galeria zdjęć z uroczystego rozdania dostępna jest TUTAJ.