Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Podkarpackie po szkoleniach z pieczy zastępczej

Piecza na Podkarpaciu25 lutego br. w Tarnobrzegu Związek Powiatów Polskich zorganizował  bezpłatne szkolenie dotyczące pieczy zastępczej. Kolejne planowane jest na 18 marca br. w Szczytnie.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem ustawy było wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu instrumentów pracy z rodziną oraz stworzenie warunków stopniowego odchodzenia od modelu instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz form zbliżonych do naturalnego środowiska rodzinnego. Pomimo tego, że ustawa weszła w życie zaledwie 4 lata temu była już wielokrotnie nowelizowana. Działania organów administracji publicznej w omawianym zakresie były również przedmiotem wielu kontroli i analiz.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płynącym z powiatów od grudnia ubiegłego roku Związek Powiatów Polskich prowadzi bezpłatne warsztaty szkoleniowe dotyczące realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Warsztaty te odbyły się już w 8 województwach, tj.:

  • 8 grudnia 2015r. w w Starostwie Powiatowym w Leginicy (woj. dolnośląskie),
  • 9 grudnia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku (woj. opolskie),
  • 10 grudnia 2015r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie (woj. małopolskie),
  • 19 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie),
  • 20 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie),
  • 21 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu (woj. wielkopolskie),
  • 12 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach (woj. łódzkie)
  • 25 lutego br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie).

W ich trakcie trenerzy – pracownicy Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich – przekazali uczestnikom szkolenia usystematyzowaną wiedzę w zakresie aktualnego stanu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji jakie miały miejsce w ostatnim czasie oraz z uwzględnieniem wyników kontroli NIK, orzecznictwa sądów administracyjnych, informacji o realizacji ustawy przygotowywanej corocznie przez pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dobrych praktyk jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejne warsztaty odbędą się 18 marca br. w Urzędzie Miasta w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). Zaproszenie, program i formularz zgłoszenia dostępne są po kliknięciu TUTAJ.

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników jednostek samorządowych powiatów, miast i gmin odpowiedzialnych za ten sektor usług.