Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Polacy mówią TAK samorządowi

28 maja w warszawskim hotelu Sofitel Victoria odbyła się konferencja prasowa organizacji samorządowych. Dziennikarze zostali zaproszeni przez liderów ogólnopolskich organizacji samorządu: 

RYSZARDA GROBELNEGO, Prezesa Związku Miast Polskich, Prezydenta Poznania;

MARIUSZA POZNAŃSKIEGO, Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Wójta Gminy Czerwonak;

MARKA TRAMŚ, Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosty Polkowickiego;

WOJCIECHA DŁUGOBORSKIEGO, Prezesa Zarządu Unii Miasteczek Polskich.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki badania opinii publicznej dotyczące oceny działalności i finansowania samorządów oraz stan finansów samorządowych w kontekście prac nad obywatelskim projektem zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy cieszą się dużym poparciem społecznym i stanowią istotną część administracji publicznej, co potwierdzają najświeższe ogólnopolskie badania opinii publicznej, zrealizowane w maju 2013 r. przez agencję badawczą PBS, w których Polacy wyrazili swoją opinię na temat działalności samorządów i władzy centralnej. Celem badania było poznanie oczekiwań mieszkańców miast, miasteczek i wsi odnośnie źródeł finansowania samorządów, dalszego rozwoju ich gmin i opinii, kto - ich zdaniem - za ten rozwój powinien być odpowiedzialny.

Wielkim poparciem cieszy się wśród Polaków przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna pod hasłem „Stawka większa niż 8 mld”, m.in. w wyniku której został złożony w Sejmie RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST, który zakłada:

  • przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do budżetów gmin, powiatów i województw, poprzez zwiększenie udziału w podatku PIT,
  • wprowadzenie nowej, ekologicznej subwencji ogólnej dla gmin, na terenie których występują prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, co ogranicza lokalne możliwości rozwojowe,
  • przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST, będących skutkiem zmian w ustawach.

Wszystkie prezentowane podczas konferencji materiały zamieszczamy w załącznikach.