Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Powiat Olsztyński - powstanie elektrownia słoneczna

Fotowoltaiczna inwestycja na lądowisku w Gryźlinach jest największym z czterech projektów, które uzyskały unijne dofinansowanie w konkursie na „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” z RPO „Warmia i Mazury 2007-13”.

Zysk na rozwój lotniska
Starosta podkreśla ważne aspekty promocyjno-edukacyjne inwestycji w fotowoltaikę w regionie, gdzie duże znaczenie ma turystyka i ekologia.
- Budowa elektrowni słonecznej w Gryźlinach to próba znalezienia alternatywy dla energii wiatrowej, która budzi społeczne kontrowersje i ma także inne ograniczenia – uważa Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Jako powiat odnieśliśmy spory sukces. O fotowoltaice i jej promocji mówimy od 2010 roku, gdy podpisaliśmy porozumienie z gminą Stawiguda i Politechniką Warszawską na realizację inwestycji w Gryźlinach. Teraz to się przełożyło na sukces w ubieganiu się o unijne środki na ten cel, gdy konkurencja była naprawdę spora.
Cała energia wyprodukowana w Gryźlinach będzie odsprzedawana do sieci. Jak przewidują inwestorzy inwestycja fotowoltaiczna nie będzie przynosiła strat, a wypracowany zysk w pierwszej kolejności będzie przeznaczony na rozwój lądowiska w Gryźlinach. Tak zostało zapisane w statucie spółki Fotowoltaika Gryźliny.

- Projekt budowy elektrowni słonecznej na lądowisku w Gryźlinach otrzymał prawie 3,3 mln zł dofinansowania – mówi Krystyna Mathoes, prezes powiatowo-gminnej spółki Fotowoltaika Gryźliny. - Całkowity koszt ekologicznej inwestycji wyniesie około 8,2 mln zł. Brakujące środki będą pochodzić m.in. z niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, na którą już otrzymaliśmy promesę.

Bezawaryjna forma produkcji
Jak mówi Krystyna Mathoes elektrownia zostanie wybudowana na dwuhektarowej działce wyodrębnionej z lądowiska w Gryźlinach.
- Powierzchnia paneli zajmie około 6 tys. metrów kwadratowych – mówi prezes spółki FG, która podkreśla pozytywną rolę Politechniki Warszawskiej przy całej inwestycji. - Naukowcy przyczynili się do decyzji o realizacji inwestycji, dodatkowo opracowali koncepcję i pierwszą wersję programu funkcjonalno-użytkowego.
Projekt w Gryźlinach ma szansę być przykładem jak władze lokalne wprowadzają nowoczesne technologie, dbając o przyszłość energetyczną i ochronę środowiska.
- Zależy nam także na rozpropagowaniu czystej i co ważne niemal bezawaryjnej formy produkcji energii, jaką jest fotowoltaika – mówi Krystyna Mathoes. 

źródło: powiat-olsztynski.pl