Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Powiat Ostródzki międzynarodowy

W dniach 26-28.05.2014 r. w ostródzkim Centrum Targowo-Konferencyjnym Arena Expo odbyły się pierwsze trzydniowe targi dla samorządów i regionów "Public World".  Patronem imprezy było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, którego przedstawiciel - Bogdan Dombrowski (Podsekretarz Stanu) wziął udział w ceremonii otwarcia imprezy. Stanowiła ona platformę prezentacji, integracji oraz nawiązywania kontaktów  jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów tradycyjnie świadczących dla nich wielopoziomowe usługi lub dostawy z zakresu, m.in., energetyki, ochrony środowiska, komunikacji, technik budowlanych, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych.

Jednym z wydarzeń szkoleniowych towarzyszących targom było seminarium "Międzynarodowe Partnerstwo Samorządów w służbie przemian samorządowo-gospodarczych w Ukrainie", które poprowadzili burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak w zastępstwie za dr Zbigniewa Zychowicza oraz reprezentujący kancelarię prezydenta RP i Związek Powiatów Polskich, prawnik Grzegorz Kubalski. Patronat nad seminarium objął Związek Powiatów Polskich i Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzący w swoich wystąpieniach poruszyli kwestie związane z zawieraniem i funkcjonowaniem międzynarodowych partnerstw samorządowych. Zadaniem prelegentów była próba konfrontacji teorii z praktyką oraz wskazanie korzyści wynikających z dobrze realizowanych partnerstw. Jeden z ekspertów zwrócił uwagę na stosunkowo niewielką ilość umów zawartych między polskimi a ukraińskimi jednostkami samorządu terytorialnego w porównaniu z liczbą partnerstw między Polską a Niemcami oraz w odniesieniu do wielkości kraju jakim jest ludnościowo i terytorialnie - Ukraina. Aktywizacja istniejących partnerstw samorządowych oraz pobudzenie procesu zawierania nowych mogłoby wydatnie przyczynić się do tempa i efektywności wprowadzania reform samorządowych na Ukrainie.
Realizacja partnerstw z ukraińskimi samorządami mogłaby przyjmować formę praktyk i staży samorządowców, szkoleń dla pzredstawicieli samorządu oraz oraz szeroko pojętego samorządowo-gospodarczego "know how". Z praktycznego punktu widzenia, Ukraina - w swoich przekształceniach ustrojowych - może korzystać w największym stopniu z doświadczeń polskiej transformacji samorządowej i gospodarczej.

Wydarzenie poprzedziło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Województwem Usteckim (Czechy). Sygnatariuszami dokumentu byli Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk i Hetman Ustecki Oldřich Bubeníček. Ceremonię podpisania wraz z odczytaniem treści umowy poprowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Wanda Łaszkowska. Dokument określa ramy współpracy obydwu jednostek samorządów terytorialnych w zakresie m.in. turystyki, oświaty, służby zdrowia i administracji.

Targi "Public World", które zakończyły się 28 maja były pierwszą tego typu inicjatywą realizowaną w powiecie ostródzkim.