Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Powiat Radomszczański

 „Szansa na pracę” z Powiatowym Urzędem Pracy w Powiecie Radomszczańskim

To nazwa programu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w PUP w Radomsku, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli np. osoby do 25 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, czy bez doświadczenia zawodowego - mówi p.o. dyrektora PUP Andrzej Pawłowski.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku od 2008 roku w ramach programu na wsparcie dla osób bezrobotnych wydał blisko 22 miliony złotych. Ze wsparcia skorzystało ponad 2400 osób. W 2013 roku budżet projektu wyniósł pawie 5 milionów złotych. PUP udzielił 205 dotacji, skierował 147 osób na staże, kolejnych 59 bezrobotnych skorzystało ze szkoleń.

- Bardzo ważne dla nas jest osiągniecie wysokiego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Szacujemy że wyniesie on około 70% - informuje Łukasz Więcek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej.

W roku 2013 ze wsparcia w ramach programu „Szansa na pracę” skorzystało 411  osób a jedną z form wsparcia realizowaną w jego ramach są staże. O tej formie pozytywnie wypowiadają się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

- Staż jest świetną formą przygotowania pracownika, przez pół roku można go nauczyć wszystkiego właśnie po to, by mieć później dobrego pracownika - mówi pan Marcin, właściciel kawiarni w Gidlach, który zorganizował staż a potem zatrudnił stażystkę.

- Staż dał mi możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz podjęcia później pracy, o którą teraz jest bardzo trudno - mówi pani Marta, stażystka, która została skierowana na staż absolwencki.

W ramach programu „Szansa na pracę” można było zdobyć środki na podjęcie działalności gospodarczej, organizowane były także szkolenia.

Program będzie realizowany także w przyszłym roku, urzędnicy zapraszają zainteresowanych do udziału w nim.

- Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w przyszłym roku będzie dysponował kwotą ponad 8 milionów złotych. Liczymy na większą współpracę z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami z terenu powiatu.  Szczególnie zależy nam na współpracy z pracodawcami, którzy wykazują dużą efektywność zatrudnieniową - mówi starosta Robert Zakrzewski.

źródło: radomsko24.pl