Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Powiat strzyżowski złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Jego przedmiotem jest zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów zamieniających część subwencji oświatowej w dotację

12 listopada br. Powiat strzyżowski reprezentowany przez prof. dr hab. Huberta Izdebskiego złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie czy art. 32 ustawy okołobudżetowej jest zgodny z Konstytucją.

Kwestionowany przepis ustanawia na jeden rok budżetowy (2015) regułę zobowiązującą samorządy do gospodarowania w określony sposób częścią środków oświatowej subwencji ogólnej. Wprowadza bowiem obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Przez to zdaniem powiatów jest niezgodny z Konstytucją RP. A to dlatego, że wprowadza ograniczenie samodzielności wydatkowej jednostki samorządu terytorialnego w skali zdeterminowanej przez akt rangi niższej niż ustawa.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.