Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Powiat Świdnicki

W Świdnicy, odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Seredyn oraz Poseł na Sejm RP Elżbietą Katarzyną Mrzygłocką. Gospodarzami spotkania byli Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska oraz Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu.

Takie spotkanie to doskonała okazja dla pracowników socjalnych z terenu powiatu, aby mogli zapytać o nurtujące ich sprawy osoby, które, na co dzień tworzą obowiązujące przepisy. Wiemy, że zmiany w Ustawie o pomocy społecznej, czy Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej rodzą wiele pytań i niepewności. Zmiany w świadczeniach rodzinnych, temat asystenta rodzinnego, dochodzenie do jednolitych standardów placówek wsparcia dziennego oraz nowe specjalności pracowników socjalnych to kwestie, które bezpośrednio dotkną osoby przybyłe na spotkanie – mówi Wicestarosta Alicja Synowska. Z sali padło wiele pytań, na które przybyli starali się dogłębnie odpowiedzieć. Potem przyszła pora na życzenia świąteczne oraz zwiedzanie nowoczesnego budynku Szkoły Specjalnej. Goście zwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej, Przedszkole Specjalne oraz spotkali się z podopiecznymi placówki.

 

Źródło: Powiat Świdnicki