Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Powiat Szczecinecki Powiatem Roku

Działalność Powiatu Szczecineckiego została po raz kolejny zauważona i doceniona. Tym razem, Kapituła I Ogólnopolskiego Plebiscytu Euro-Powiat przyznała dla naszego samorządu tytuł Powiat Roku. Podczas uroczystej gali, która miała miejsce 20 listopada w Warszawie, Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki odebrał certyfikat potwierdzający spełnianie przez samorząd wymagań najlepszych powiatów Unii Europejskiej oraz statuetkę.

Certyfikat został przyznany na podstawie oceny Kapituły Plebiscytu w oparciu o dotychczasowe działania samorządu. Upoważnia on do używania znaku i nazwy Euro-Powiat na tablicach informacyjnych, materiałach promocyjnych oraz pieczęciach urzędowych Powiatu.

Według organizatora plebiscyt to wybór powiatów, które jak żadne inne potrafią zadbać o mieszkańców, są przyjazne wobec firm i instytucji działających na swoim terenie oraz stwarzają odpowiednie warunki dla przyszłych inwestorów.

Warto przypomnieć, w ciągu ostatnich 3 lat samorząd wyremontował drogi powiatowe za około 30 mln zł, w tym m.in. zrealizował projekt „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek”, wybudował nowe drogi na osiedlu Świątki w Szczecinku oraz w pełni uzbroił działki pod zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe usługi, kupił nowy tabor dla spółki „PKS Szczecinek”, której jest właścicielem, przeprowadził szereg inwestycji (nowa siedziba firmy i warsztaty samochodowe, kursy międzynarodowe), dzięki którym firma świadczy usługi na wysokim poziomie i jest konkurencyjna wobec prywatnych podmiotów. Zrealizował również przedsięwzięcia ekologiczne – termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, która pozwoliła zmniejszyć emisję CO² aż o 1.433,26 ton rocznie w powiatowych obiektach.

Władze powiatu priorytetowo podchodzą do zabezpieczenia mieszkańcom kompleksowej opieki medycznej. Szpital, który w 2008 r. został przekształcony w sprawnie działającą powiatowo-miejską spółkę prawa handlowego, został gruntownie zmodernizowany, doposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny (m.in. cyfrowy mammograf i rtg, tomograf komputerowy) i karetki. Obecnie trwa jego rozbudowa o nowy budynek, w którym funkcjonować będą wyposażone w nowoczesny sprzęt oddziały, a na dachu lądowisko dla helikopterów pogotowia ratunkowego. Koszt szpitalnych inwestycji to około 20 mln zł! Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu i przychylności samorządu przy szpitalu funkcjonują i ściśle współpracują z nim placówki prowadzące oddział kardiologiczny, psychiatryczny, stację dializ, oddział nefrologiczny, centrum okulistyki, poradnie specjalistyczne oraz laboratorium analityczne.

Samorząd w sposób szczególny podchodzi do rozwiązywania problemów społecznych. W powiecie funkcjonują: Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie, 2 rodzinne domy dziecka, 2 WTZ, 5 środowiskowych domów samopomocy, DPS oraz Centrum Rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie. Ta ostatnia placówka została wybudowana przez samorząd powiatowy. Funkcjonuje jako spółka z.o.o., w której powiat posiada 100% udziałów. Jest to jeden z najlepiej wyposażonych i urządzonych ośrodków rehabilitacji chorych na SM w Europie i jeden z dwóch tego typu w Polsce.

Nad bezpieczeństwem na terenie powiatu czuwają służby i inspekcje, które aktywnie wspiera samorząd. Między innymi dzięki 10 letnim staraniom i zaangażowaniu Krzysztofa Lisa Starosty Szczecineckiego, w lipcu 2013 r., do użytku został oddany nowoczesny budynek Komendy Powiatowej Policji wraz z wyposażeniem. Pierwsza od powojennych czasów komenda policji w województwie zachodniopomorskim kosztowała około 15 mln zł. Wyremontowano, rozbudowano i wyposażono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, jak również doposażono oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej.

Samorząd w sposób szczególny dba o edukację przyszłych pokoleń. W ciągu 15 lat zrealizował wiele przedsięwzięć by podnieść jakość i warunki kształcenia, tj. kompleksowa termomodernizacja budynków i internatów szkolnych, wyposażenie pracowni i warsztatów w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, budowa nowej sali sportowej przy I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, 2 boisk typu „Orlik”, ogólnodostępne lodowisko oraz boiska szkolne. Zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy przygotowuje ofertę edukacyjną. Obecnie Powiat jest organem prowadzącym 9 placówek edukacyjnych, w tym szkoły ponadgimnazjalne, ośrodek szkolno-wychowawczy i poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Warto podkreślić, że sukces samorządu był możliwy dzięki umiejętności współpracy, budowania partnerstwa oraz pozyskania środków pozabudżetowych – krajowych i unijnych.

Organizatorem I Ogólnopolskiego Plebiscytu Euro-Powiat była Fundacja Gospodarcza „EURO-PARTNER”, a patronat sprawował Minister Gospodarki.

źródło: powiat.szczecinek.pl