Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Samorządowe Oskary rozdane

W niedzielę 30 października 2016 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2016 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

 • ś. p. Andrzej Drętkiewicz – Prezydent Płocka, Wojewoda Płocki, pracownik samorządowy - za osobiste świadectwo szlachetnej samorządowej i państwowej służby publicznej oraz idealizm i bezkompromisowość w walce o dobro
 • Olgierd Tomasz Geblewicz – Prezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - za działanie na rzecz umocnienia współpracy subregionalnej państw Morza Bałtyckiego oraz rozwoju regionalnego
 • Prof. dr hab. Hubert Ireneusz Izdebski – Profesor nauk prawnych, Redaktor Naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny” - za wybitny wkład naukowy w rozwój idei samorządu terytorialnego i działania na rzecz doskonalenia aktów prawnych z zakresu administracji publicznej

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

 • Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa - za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu finansów do praktyki samorządowej
 • Konrad Rytel – Prezes Zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Zastępca Burmistrza Piastowa - za działania na rzecz ratowania miejsc pamięci narodowej i upamiętniania postaci bohaterów narodowych
 • dr inż Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski (woj. podlaskie) - za działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców z wykorzystaniem środków z programów współpracy transgranicznej

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

 • Marian Adam Buras – Wójt Gminy Morawica - za działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy
 • Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg - za działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i lokalnej społeczności
 • Dariusz Wróbel – Wiceprezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, Burmistrz Opola Lubelskiego - za inicjowanie współpracy lokalnych środowisk na rzecz rozwoju z istotnym udziałem środków europejskich


Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 6 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Jacek Jerzy Czarnecki – Wójt Gminy Chełmża - za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego gminy
 • Józef Adam Matysiak – Starosta Rawski - za działania na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej i społecznej Ziemi Rawskiej
 • Waldemar Miśko – Burmistrz Karlina - za integrowanie gmin dorzecza Parsęty dla ochrony środowiska i tworzenia przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych środowisku naturalnemu oraz agroturystyki
 • Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki-Zdrój - za działania na rzecz wzmocnienia pozycji Rabki-Zdroju, jako miejscowości o szczególnym potencjale turystycznym i uzdrowiskowym
 • Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek - za budowanie wizerunku gminy, jako aktywnego, przyjaznego mieszkańcom i innowacyjnego samorządu
 • Andrzej Wyganowski – Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica -  za budowanie współpracy między administracją publiczną i mieszkańcami

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.