Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Samorządowy Lider Zarządzania 2013

24 czerwca 2013 w siedzibie Senatu RP odbyła się uroczystość zakończenia kolejnej edycji Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania – usługi społeczne. Poprzednie edycje konkursu organizowane były w ramach tzw. projektu norweskiego. Obecnie kontynuowany w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)", finansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej.

Konferencję otworzył senator Janusz Sepioł, przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Obecny był także przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Andrzej Trzęsiara, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz reprezentanci Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich, partnerów projektu.
Dzięki Konkursowi zebranych zostało wiele przykładów innowacyjnych i skutecznych działań samorządów. Znajdą się one, w systematycznie uzupełnianej bazie danych najlepszych praktyk zarządzania w samorządzie, która jest dostępna na stronie internetowej www.jst.org.pl oraz na stronach organizacji samorządowych realizujących projekt.
Rywalizacja odbywała się w kategoriach pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura oraz sport i rekreacja. Jednocześnie uczestnicy składają wnioski według właściwego rodzaju swojej jednostki, a więc: miasta na prawach powiatu, małe i średnie miasta, powiaty, gminy wiejskie. Nie ma ograniczenia liczby składanych projektów.
W tej edycji konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 - usługi społeczne" 47 jednostek samorządu terytorialnego nadesłało w sumie 61 wniosków. Najwięcej projektów złożyły kolejno: powiaty – 17, duże miasta – 16, miasta małe i średnie – 14, gminy wiejskie – 14.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane wszystkie projekty, które zostały laureatami w swoich kategoriach lub które uzyskały wyróżnienie.
Jak podkreślali organizatorzy konkursu, była to edycja, w której pojawiło się najwięcej bardzo dobrych projektów, co zaowocowało także licznymi nagrodami.
W czasie uroczystości wręczono także wyróżnienia specjalne. Wyróżnienie takie uzyskał Urząd Miasta Opola za umiejętność dialogu i bezkonfliktowego przeprowadzenia zmian sieci szkolnych, a tytuły „Liderów wśród Liderów 2013” otrzymały: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Urząd Miasta Ełk i Urząd Miejski w Płońsku.

Lista laureatów w załączeniu.

Załącznik: