Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Starosta Świdnicki z Młodzieżową Radą

Młodzieżowa Rada Powiatu coraz bliżej

 

Powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu Świdnickiego.

W Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy kilka dni temu odbyło się w tej sprawie spotkanie. Podobne konsultacje przeprowadzane był praktycznie we wszystkich powiatach Dolnego Śląska.

Przybyłą na spotkanie młodzież powitał Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa.

- Dziękuję w imieniu organizatorów za tak liczne przybycie, mamy jednocześnie nadzieję, że podczas dzisiejszych obrad uda wam się wyłonić reprezentantów Powiatu Świdnickiego do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dzisiejsze spotkanie to być może początek projektu zmierzającego do utworzenia w przyszłości Młodzieżowej Rady Powiatu Świdnickiego – powiedział Starosta.

- Dzisiejsza frekwencja pokazuje, że istnieje potrzeba większej aktywności młodzieży w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym naszego powiatu. Cieszę się, że interesujecie się sprawami regionu i mam nadzieję, że wasze świeże spojrzenie na pewne kwestie wpłynie także na nas, dorosłych polityków, bo jestem przekonana, że my dorośli możemy się czegoś nauczyć także od was, młodzieży – dodała Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska. Zebrana młodzież najpierw wypisała na tablicy kwestie, które ich zdaniem, są istotne dla młodych ludzi, po czym podzieliła się na mniejsze grupy/komisje, które analizowały zasygnalizowane wcześniej problemy. Swoja radą służył zebranym Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Sołtys.

- Musimy podtrzymywać ten zapał młodzieży i ich aktywność w sferze polityki lokalnej, nie tylko na poziomie gminy czy powiatu. Wszystko tak naprawdę zaczyna się od szkoły i samorządu uczniowskiego. Mam nadzieję, że większość z tej zgromadzonej dzisiaj młodzieży zasili wkrótce szeregi rad gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a kto wie, może zasiądzie kiedyś w ławach Sejmu, Senatu czy Parlamentu Europejskiego – podsumował Krzysztof Sołtys.

Całość obrad poprowadzili Jakub Prus, Anna Skocz i Anna Paprocka ze stowarzyszenia Semper Avanti. Z ramienia Marszałka Województwa w konferencji uczestniczyli pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży Łukasz Osiński oraz Radny Sejmiku Zbigniew Szczygieł. Przedstawicielami Powiatu Świdnickiego do tworzonego Młodzieżowego Sejmiku Dolnośląskiego zostali: Michał Wąż (przedstawiciel Młodzieżowej Rady Świdnicy) oraz Karolina Kozakiewicz (przedstawicielka młodzieżowej Rady Jaworzyny Śląskiej).

źródło: swidnica.naszemiasto.pl