Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Stawka większa niż 8 mld wraca do gry

W środę 25 listopada br. posłowie nowej kadencji skierowali do prac komisji samorządowy projekt ustawy o dochodach JST, podpisany w 2012 r. przez ponad 300 tysięcy obywateli.

Projekt jest inicjatywą korporacji samorządowych – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP  i Unii Miasteczek Polskich. Ma na celu zrekompensowanie corocznych ubytków w wysokości 8 miliardów zł w budżetach JST, które powstały na skutek decyzji legislacyjnych w latach 2005-2011 i naruszyły równowagę finansową w samorządach. Zachwianie tej równowagi jest spowodowane zmniejszeniem dochodów własnych JST (m.in. zmiany skali w podatku dochodowych PIT, ulgi na dzieci - 6,8 mld zł rocznie straty dla JST, ustawa o opłacie skarbowej – 100 mln zł rocznie, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – 200 mln zł) i równoczesnym nałożeniem nowych zadań.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.