Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Szef MAC uhonorował małopolskich samorządowców

23 września br. w Krakowie odbyła się konferencja „Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego. IV Konferencja z cyklu Sprawne Państwo”. W jej trakcie Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Przedstawiciele ZPP

Wśród laureatów znaleźli się m.in.

  • Andrzej Gąsienica-Makowski, były starosta tatrzański;
  • Krzysztof Karczewski, były przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie;
  • Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego;
  • Tadeusz Kwiatkowski, starosta dąbrowski, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich;
  • Józef Łasak, radny Powiatu Wadowickiego;
  • Marek Pławiak, starosta nowosądecki, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich;
  • Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.

Pełna lista osób uhonorowanych znajduje się TUTAJ.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustanowiona w czerwcu 2015 r., jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Wyróżnienie nadawane jest za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą  i dydaktyczną dotyczącą samorządu.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek odpowiedniego organu, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego; organów związków lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; organów statutowych ogólnopolskich organizacji uprawnionych do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Osoby fizyczne i prawne mogą zgłaszać kandydatury osób zasłużonych dla rozwoju samorządu terytorialnego podmiotom uprawnionym do składania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Certyfikaty Skutecznego Użytkownika Systemu CAF 

Podczas spotkania Andrzej Halicki wręczył także jst Certyfikaty Ministra Administracji i Cyfryzacji pt. Skuteczny Użytkownik Systemu CAF.  Otrzymał go m.in. powiat wałbrzyski.

Wręczone certyfikaty stanowią dowód na wypełnianie zaleceń Komisji Europejskiej. Procedura poświadczenia poprawności stosowania metody CAF przez JST jest realizowana przez MAC we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Małopolską Szkołą Administracji Publicznej.  Procedura ta jest bezpłatna i skutkuje przyznaniem certyfikatu Ministra Administracji i Cyfryzacji na okres 2 lat.

Źródło: MAC