Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Szef MAC uhonorował zachodniopomorskich samorządowców

 

Krzysztof Lis, Mirosław Majka, Kazimierz Sać, Bogdan Wankiewicz, Andrzej Potyra i Marian Hermanowicz odznaczeni za zasługi dla samorządu terytorialnego.

18 września br. Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego 33 samorządowcom z województwa zachodniopomorskiego. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele powiatów:

  • Krzysztof Lis, starosta szczecinecki,
  • Mirosław Majka, starosta świdwiński,
  • Kazimierz Sać, starosta gryficki,
  • Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki,
  • Marian Hermanowicz, starosta koszaliński,
  • Andrzej Potyra, członek zarządu powiatu myśliborskiego.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Z pełną listą zasłużonych można zapoznać się TUTAJ.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustanowiona w czerwcu 2015 r., jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Wyróżnienie nadawane jest za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą  i dydaktyczną dotyczącą samorządu.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek odpowiedniego organu, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego; organów związków lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; organów statutowych ogólnopolskich organizacji uprawnionych do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Osoby fizyczne i prawne mogą zgłaszać kandydatury osób zasłużonych dla rozwoju samorządu terytorialnego podmiotom uprawnionym do składania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.