Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Szefowie ZPP o przyszłości powiatów

Prezes Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn oraz dyrektor biura ZPP Rudolf Borusiewicz w rozmowie z Serwisem Samorządowym tłumaczą dlaczego nie należy likwidować powiatów, oceniają że odpartyjnienie samorządów nie jest możliwe, opowiadają się za zmianą zasad finansowania JST.

PAP: Co jakiś odżywa hasło likwidacji powiatów? Ostatnio rzuciło je ugrupowanie Kukiz’15 oraz prezydent Lubina, a zarazem jeden z liderów Bezpartyjnych, Robert Raczyński. Jak Panowie do tego by się odnieśli?

R.Borusiewicz: Powiaty mają w Polsce długą, kilkuwiekową tradycję. Podobnie za granicą ten rodzaj samorządu nie jest czymś nowym. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii hrabstwo, czyli odpowiednik naszych powiatów, to jedna z najważniejszych części administracji samorządowej. U nas powinno być tak samo, bo to przecież nie gmina, ale powiat – rozumiany jako usługowy ośrodek miejski wraz ze swoim otoczeniem - tworzy tę naturalną, lokalną wspólnotę. Jeśli mieszkamy w niewielkiej miejscowości gminnej, to najbliższe miasto powiatowe jest tym ośrodkiem, gdzie mamy swój szpital, sąd, inne instytucje, szkołę średnią, kluby sportowe, gdzie pracujemy, robimy zakupy, załatwiamy wiele spraw. Ten ośrodek jest dla nas punktem odniesienia, to on współtworzy te lokalne więzi, integruje okoliczne gminy i ich mieszkańców swymi funkcjami.

PAP: Stąd te nazwy, często historyczne: Ziemia Wschowska, Ziemia Kłodzka, Ziemia Przemyska, Zamojszczyzna, Białostocczyzna itd.

R.Borusiewicz: No właśnie. Warto dodać, że postęp cywilizacyjny przyczynił się do wzmocnienia roli powiatów, bo stajemy się bardziej mobilni, bo np. częściej posyłamy nasze dzieci do trochę bardziej oddalonej, ale za to lepszej szkoły, w naszym mieście powiatowym. Bo tam też pracujemy. To jak silnie powiaty są zakorzenione w lokalnych społecznościach, pokazała gierkowska reforma administracyjna, w ramach której próbowano zlikwidować powiaty. I choć formalnie one wówczas zniknęły, to dalej funkcjonowały – jako subregionalne jednostki administracji państwowej.

Pełny materiał dostępny jest w Serwisie Samorządowym PAP.

Źródło: PAP