Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Uaktualnienie składów Komisji ZPP

Starostowie i Prezydenci miast na prawach powiatu

Szanowni Państwo,
Jednym z najważniejszych zadań Związku Powiatów Polskich jest stałe uczestniczenie w procesie legislacyjnym. Zarząd ZPP dysponuje w tym celu ekspertami, przygotowującymi opinie dotyczące projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządów, w tym także powiatów i miast na prawach powiatu.
W tworzeniu prawa rola ekspertów jest bardzo ważna, ale też istotne znaczenie mają opinie i zdania praktyków samorządowych. Związek Powiatów Polskich od początków swojego istnienia zasięgał opinii swoich członków, między innym także poprzez komisje działające przy ZPP. Aktualnie jest dziewięć komisji, odzwierciedlających Zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Szanowni Państwo,
dla dalszej efektywnej pracy zdecydowałem o przeprowadzeniu uaktualnienia składów Komisji Związku Powiatów Polskich. W tym cel proszę o potwierdzenie uczestnictwa dotychczasowych członków komisji oraz zgłaszanie nowych osób. Nowo zgłoszeni wypełniają załączony formularz od nowa, natomiast dotychczasowi członkowie deklarują chęć dalszego uczestnictwa aktualizując swoje dane. Zarówno dla nowych członków komisji, jak i potwierdzających swój dalszy udział niezbędna jest zgoda właściwego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu.
Wypełnione formularze proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro[at]powiatypolskie[dot]pl w terminie do 30 listopada 2013 r.

Licząc na sprawne działanie łączę wyrazy szacunku

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
(-) Marek Tramś