Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

„Wspólnota powiatowa (polis) – lokalny partner regionu”

Szanowni Państwo,

minęło ćwierć wieku od pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce. W tym szczególnym czasie chcielibyśmy zaprosić Panią/Pana do udziału w Europejskim Kongresie Samorządów, który odbędzie się w dniach 4-5 maja 2015 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Do rangi symbolu urasta fakt, że pierwsza edycja Kongresu odbędzie się w 25. rocznicę reformy samorządowej i 30. uchwalenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
Partnerem tego wydarzenia będzie Związek Powiatów Polskich, który zaprasza Panią/Pana do wysłuchania debaty pt. „Wspólnota powiatowa (polis) – lokalny partner regionu”.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

  • Jerzy Stępień, Sędzia, b. Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego,
  • Marek Wójcik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
  • Jan Maciej Czajkowski, Ekspert Związku Powiatów Polskich, członek CEPLI (Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego),
  • Waldemar Rataj, Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej „Pro Publico Bono”,
  • Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Regiony są dzisiaj ważnymi beneficjentami środków publicznych, odgrywają ogromną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym, a samorządność stanowi istotny element demokratycznego państwa prawa. Ich wielostronna współpraca sprawia, że mogą one wpływać na kształtowanie europejskiej polityki i podejmować z sukcesem wyzwania przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn
Przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego
Zygmunt Berdychowski

 


Rejestracja na konferencję dostępna jest poprzez stronę: http://www.forum-ekonomiczne.pl/kongres-samorzadow/