Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

XI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JSTBank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego. Zapewnia finansowanie największych projektów infrastrukturalnych w Polsce, tym samym wpływając na rozwój kraju i poprawę jakości życia milionów Polaków. Przy współpracy z samorządami BGK wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje wpływając na rozwój regionalny i poprawę lokalnych warunków społeczno-gospodarczych.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 będzie zarówna dla BGK jak i dla samorządów szczególna.  Będzie to ostatni już tak duży budżet UE, dlatego tak ważne dla wszystkich będzie dobre przygotowanie i realizacja projektów, których zakres jest wyjątkowo szeroki i dotyczy prawie wszystkich nowych programów operacyjnych i regionalnych. Możliwe będzie finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki społecznej i edukacji, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturalnego, rozwoju infrastruktury transportowej czy też służby zdrowia. Kolejne projekty, których na pewno nie zabraknie będą dotyczyć transportu, energetyki cieplnej, gospodarki odpadami czy obszary rewitalizacji i rozwoju miast, efektywności energetycznej, rozwoju turystyki oraz włączenia społecznego. Skala tego finansowania wymaga od banku przygotowania skutecznych sposobów i narzędzi, aby wykorzystać każdą złotówkę. BGK będzie wspierał samorządy oferując różnorodne produkty finansowe, które pozwolą na realizację i wykorzystanie dostępnych środków. Nasza wiedza i kompetencje pozwalają na dostosowanie oferty banku do potrzeb, specyfiki danego regionu i typów projektów. Ponad 80 mld euro to kwota, dzięki której Polska może nabrać rozpędu na kolejne kilkadziesiąt lat. Samorządy muszą dokonywać racjonalnych wyborów, na co wykorzystać to rzadkie dobro, jakim są dotacje. Stają też przed koniecznością zapewnienia tzw. wkładu własnego. Dlatego wyzwania samorządowej polityki finansowej, kierunki i priorytety finansowania oraz efektywne, dopasowane do indywidualnych potrzeb sposoby finansowania przedsięwzięć samorządowych w nowej perspektywie to tematy, o których wspólnie należy dyskutować. Perspektywa finansowa 2014-2020 to okres wymagający realizacji innowacyjnych, zintegrowanych projektów wdrażanych wspólnie przez samorządy i poprzez bezpieczne zaangażowanie kapitału prywatnego. Efektywne finansowanie projektów lokalnych musi być wykorzystane nie tylko do 2020 roku, ale tak, aby jego efekty były wykorzystywane w perspektywie następnych 25 lat. Bez udziału BGK samorządom będzie ciężko podjąć to wyzwanie.

BGK w latach 2007-2013 zarządzał zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym kwotą przeszło 4 mld zł. Powierzone środki zainwestowaliśmy w regionach i społecznościach lokalnych, finansując setki ważnych inwestycji.  Dzięki zdobytemu doświadczeniu w poprzedniej perspektywie, wiemy jak efektywnie wspierać najważniejsze dla mieszkańców i dla gospodarki obszary. Naszym celem nadrzędnym jest rozwój gospodarki, jako państwowy bank rozwoju, jesteśmy wiarygodnym partnerem dla samorządów i możemy stać się nim ponownie w perspektywie 2014-2020.

W tym roku w ramach obchodów 25-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał od wszystkich korporacji samorządowych „Srebrne podziękowania”.  To bardzo ważne wyróżnienie, podkreślające wieloletnią, partnerską współpracę banku i samorządów.

Dobrym przykładem partnerstwa jest organizowana wspólnie przez bank i korporacje samorządowe konferencja, która w tym roku dotyczyć będzie finansowania przyszłości - perspektywy następnych 25 lat. Przez ostatnie jedenaście lat konferencje stały się forum dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w kreowanie i realizację polityki rozwoju. Tegoroczna XI ogólnopolska konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego nosi tytuł: „Finansowanie projektów samorządowych - czas na indywidualizm i innowacje". Konferencja jest objęta patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Gośćmi organizowanych cyklicznie przez BGK i korporacje samorządowe konferencji są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, eksperci. Partnerem wydarzenia, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie Bank Światowy.

Konferencja odbędzie się 6-7 maja 2015 r. (środa-czwartek) w hotelu Sheraton Warsaw Hotel przy ul. B. Prusa 2 w Warszawie.

Więcej informacji: http://www.bgk.pl/konferencja-dla-JST