Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

XX Zgromadzenie Ogólne ZPP już za nami

10 ważnych stanowisk, ustalone priorytety działań na 2016 r., znakomici goście, ciekawe rozmowy, puchary dla laureatów rankingu ZPP – wszystko to wydarzyło się podczas XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie odbyło się 31 maja i 1 czerwca br. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej. Oprócz delegatów, wzięli w nim udział laureaci rankingu.

Przybyli także goście, a wśród nich m.in. Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju; Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; dr Tomasz Żukowski, radca marszałka Sejmu RP; Stefan Löwl, Starosta Powiatu Dachau, reprezentujący Związek Powiatów Niemieckich; gen. Władysław Padło z Komendy Głównej Policji; Dariusz Minkiewicz, dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji; Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP; Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich; Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w Sejmie; Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.