Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zdobywcy tytułu Super Powiat i Super Gmina

Publikujemy listę zdobywców tytułu "Super Powiat" i "Super Gmina" za rok 2014.

Lista laureatów w podziale na poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

 Powiaty

  • Powiat Drawski – starosta Stanisław Kuczyński
  • Powiat Kielecki – starosta Michał Godowski
  • Powiat Słupski – starosta Zdzisław Kołodziejski

 Miasta na prawach powiatu

  • Słupsk – prezydent Robert Biedroń

 Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

  • Polanica-Zdrój – burmistrz Jerzy Kazimierz Terlecki

 Gminy wiejskie

  • Wielka Wieś - wójt Tadeusz Wójtowicz
     

Wyróżnienie Super Powiat/Super Gmina jest przyznawane jeśli dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji kategorii zawartych w Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

Dzięki temu systemowi, w sposób szczególny, zostają uhonorowane te samorządy, których działania skupiają się na zrównoważonym rozwoju (obejmują większość kategorii ujętych w rankingu).

To rodzaj uhonorowania "liderów wśród liderów".

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów dla samorządów, które otrzymały tytuł "Super Powiat" i "Super Gmina" w prowadzonym przez ZPP Rankingu będą wręczane podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbędzie się 5 marca w Poznaniu. O dokładnym miejscu i terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym.