Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

ZPP nagrodzony przez bankowców

Najlepsi bankowcy, samorządowcy, media oraz korporacje samorządowe zostali uhonorowani przez Kapitułę Wyróżnienia Związku Banków Polskich z okazji 25 – lecia współpracy samorządów z bankami.

2 grudnia br. w warszawskim hotelu Gromada odbyła się uroczysta gala podczas której Związek Banków Polskich docenił osoby oraz organizacje za zasługi dla rozwoju współpracy i rynku finansowego jednostek samorządu terytorialnego z bankami. Gala poprzedzona była całodniową konferencją: Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse.

Srebrne Numizmaty Kazimierza Wielkiego oraz dyplomy uznania trafiły do skarbników, wójtów, burmistrzów, przedstawicieli banków. Redaktorzy naczelni gazet otrzymali numizmaty z podobizną Adama Mickiewicza.

Dyplom uznania otrzymał także Związek Powiatów Polskich. Z rąk Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza nagrodę odebrał Zenon Rodzik, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta opolski (woj. lubelskie).