Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

ZPP po rozmowach z przedstawicielami WTZ

12 października br. Prezes ZPP Ludwik Węgrzyn spotkał się z przedstawicielami władz Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Spotkanie było poświęcone omówieniu kwestii związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzących rewalidację osób z dysfunkcjami intelektualnymi. Przedstawiono zagadnienia, które powinny zostać jak najszybciej podjęte na drodze nowych rozwiązań systemowych.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Forum WTZ zwrócili uwagę na fatalną sytuację finansowania placówek, w których poziom nie zmienił się od 2007 roku. Zwrócili się również z prośbą o poparcie przez Związek Powiatów Polskich nowego rozporządzenia zwiększającego środki finansowe do roku 2018.

Ze strony Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej w spotkaniu uczestniczyli pani Patrycja Rojek z Katowic, pani Iwona Puchalska z Jastrzębia Zdroju oraz pan Marek Mielak z Tarnowa.

WTZ to placówki finansowane ze środków PFRON i środków samorządowych,  wykonujące rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych. Uczestnik warsztatów musi posiadać orzeczenie  o niepełnosprawności, wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Takie orzeczenie wydaje powiatowy zespół  do spraw orzekania o niepełnosprawności działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Uczestnicy warsztatów korzystają z terapii zajęciowej  oraz zajęć ruchowych, ogólnousprawniających, komunikacji społecznej i terapii psychologicznej.