Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Prace Zarządu ZPP

20.06.2014

Obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich

04.06.2014

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie objęcia systemem opłat elektronicznych kolejnych odcinków dróg krajowych

05.05.2014

Informacja dla Zarządu Związku Powiatów Polskich na temat ustawy o dostępie do informacji publicznej

29.04.2014

Komunikat z posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich

13.04.2014

Informacja o działalności Zarządu ZPP w okresie od 29 lutego do 7 kwietnia 2014 r.

03.03.2014

Komunikat po obradach Zarządu Związku Powiatów Polskich

19.02.2014

Opinia ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwie żywności i żywienia

15.02.2014

Opinia ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz zmianie niektórych innych ustaw

10.02.2014

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

07.02.2014

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Strony