Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Prace Zarządu ZPP

07.02.2014

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

07.02.2014

w zwiazku z próbami zmiany art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

07.02.2014

w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw

07.02.2014

w sprawie konieczności kontynuacji wsparcia przekształceń w sektorze ochrony zdrowia

20.12.2013

Komunikat po posiedzeniu Zarządu ZPP

03.12.2013

W dniu 26 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, któremu przewodniczył Prezes Marek Tramś. Na zaproszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza obrady toczyły się w siedzibie ministerstwa. Naturalnym więc było, że głównym punktem porządku obrad było omówienie współpracy resortu pracy i polityki społecznej ze Związkiem Powiatów Polskich.

21.11.2013

Stanowisko
Związku Powiatów Polskich
Warszawa, 21 listopada 2013 r.

w związku z próbami zmiany art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

18.11.2013

Posiedzenie Zarządu ZPP z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i NFZ

12.11.2013

6 listopada br. Związek Powiatów Polskich przyjął stanowisko w sprawie konieczności kontynuacji wsparcia przekształceń w sektorze ochrony zdrowia.

Strony