Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Audyt instytucjonalny – innowacyjna administracja w praktyce

 Podstawą realizacji założeń projektu „Innowacyjna i sprawna administracja” jest zmiana jakościowa w sposobie podejścia do systemu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Dotychczas stosowane, klasyczne ujęcie modelu administracji publicznej klasyfikujące administrację jako formę organizacji państwa służącą wyłącznie do władczego rozstrzygania o prawach i obowiązkach obywateli zdezaktualizowało się, otwierając tym samym dyskusję nad kierunkami pożądanych zmian. Jednym z możliwych sposobów rozwoju jest zainicjowanie myślenia o administracji publicznej w kategoriach celów i rezultatów, poprzez nadanie procesowi kierowania jednostką samorządu terytorialnego klasycznego modelu zarządzania, na który składa się realizacja czterech działań operacyjnych:

  1. planowanie – jako że osiągnięcie sukcesu wymaga świadomości tego co chcemy osiągnąć i zagwarantowania dzięki temu, że podejmowane działania będą konsekwentne, nie zaś całkowicie chaotyczne;
  2. organizowanie – czyli stworzenie odpowiednich narzędzi niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych działań;
  3. realizacja – wykonanie zaplanowanych wcześniej działań na etapie planowania przy wykorzystaniu narzędzi utworzonych na etapie organizowania;
  4. kontrola (monitoring) – ocena dokonań pozwalająca z jednej strony stwierdzić na ile udało się zrealizować zaplanowane działania, a z drugiej – uzyskanie danych wyjściowych do kolejnego cyklu planowania.

Więcej na stronie projektu.