Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich


Szanowni Państwo

Delegaci na Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich

Przewodniczący Rad Powiatów
Przewodniczący Rad Miast na Prawach Powiatu
- członków Związku Powiatów Polskich
 
w załączeniu przekazuję Państwu pismo Prezesa Zarządu ZPP w sprawie Nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ZPP wraz z programem i formularzem zgłoszenia.
 
Jednocześnie informuję, że materiały dotyczące tego wydarzenia zostały wysłane do Państwa także pocztą tradycyjną.
 
Z poważaniem
 
/-/ Rudolf Borusiewicz
Dyrektor Biura
Związku Powiatów Polskich