Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju

 

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast
oraz Wójtowie Gmin Polskich

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu z cyklu „Samorządowy Lider Zarządzania”, zatytułowanego Razem dla rozwoju.

Konkurs jest częścią projektu predefiniowanego, realizowanego przez Związek Miast Polskich ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, pt. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego. Projekt realizowany jest w  partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

Celem konkursu jest zidentyfikowanie i nagrodzenie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy międzysamorządowej oraz współpracy jednostek samorządu z podmiotami z innych sektorów (organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami administracji publicznej).

Współpraca może być realizowana w formie stowarzyszeń JST, związków komunalnych, lokalnych grup działania lub wszelkich porozumień o współpracy opartych o umowę cywilno-prawną (umów partnerskich, w tym o współdziałaniu w ramach regionalnych lub subregionalnych ZIT i innych form obszarów funkcjonalnych, itp.).

Najciekawsze rozwiązania dotyczące szczegółowych narzędzi i rozwiązań wspierających tę współpracę będą nagrodzone i szeroko promowane wśród jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z innych sektorów służąc upowszechnianiu wiedzy o dostępnych i sprawdzonych metodach oraz narzędziach współpracy.

Państwa pozytywne doświadczenia mogą pomóc innym w rozwoju współpracy na swoim terenie.

Termin przesyłania wniosków to 13 listopada, a rozdanie nagród nastąpi 15 grudnia w Warszawie.

Informacja o konkursie na stronie www.zmp.poznan.pl, www.zgwrp.org.pl, www.zpp.pl, www.partnerstwa.jst.org.pl, www.wartowiedziec.org

Przedstawiciele laureatów konkursu wezmą udział w wyjeździe studialnym do Norwegii.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.

/-/ Marek Olszewski
Przewodniczący
Związku Gmin Wiejskich RP
/-/ Ludwik Węgrzyn
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
/-/ Zygmunt Frankiewicz
Prezes Zarządu
Związku Miast Polskich